Vad händer vid inkasso?

Om du beställt en vara eller en tjänst från ett företag som du inte har betalat kan företaget i fråga ibland välja att överlåta den fordran de har på dig till ett inkassobolag. Detta gör det för att de antingen snabbt behöver få loss kapital eller för att de behöver hjälp med att driva in skulden.

Först brukar en påminnelse ske

Det vanligaste är att en påminnelse just sker från företaget du beställt en vara eller tjänst ifrån. Vid påminnelsen har detta företag rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor. Om skulden du har till företaget efter detta förblir obetald så är det vanligt att ärendet då skickas vidare till inkasso.

När skulden hamnar hos inkasso

När din skuld till företaget hamnat hos inkasso så tillkommer en inkassoavgift om 180 kronor och många gånger också en dröjsmålsränta på skulden. Inkassobolaget kommer vanligtvis att göra en lite större ansträngning för att få in skulden, lite beroende av skuldens storlek. Till exempel skicka ut inkassokrav eller ringa upp dig per telefon.

Om du inte betalar

Om du fortfarande inte betalar den skuld du har kommer den efter en tid antingen gå vidare till ett annat inkassobolag eller i värsta fall skickas till Kronofogden. När skulden till slut hamnat hos Kronofogden tillkommer ytterligare avgifter och du riskerar dessutom i slutändan att få en betalningsanmärkning