Studiemedel trots betalningsanmärkning

Den som dragit på sig en betalningsanmärkning har med största sannolikhet upplevt stora svårigheter på många plan i samhället. Det kan handla om att teckna abonnemang, skaffa bostad, ta lån osv. Därför är det också många som undrar om det finns någon form av hinder för att få studiemedel när man har betalningsanmärkning.

CSN ser inte till betalningsanmärkningar

Såvida du inte tidigare har obetalda krav från CSN så kommer du inte ha några svårigheter att få studiemedel från CSN. Du kan alltså få studiemedel trots betalningsanmärkning såvida betalningsanmärkningen inte är knuten till CSN.

CSN har enbart krav på att studiernas omfattning uppgår till minst 50%, att man studerar längre än tre veckor och att man tidigare uppnått tillräckliga studieresultat. Vidare krävs det, för att få studiemedel att man inte får någon annan form av ersättning, till exempel aktivitetsstöd eller liknande.