Betalningsanmärkning av CSN

Det lönar sig att betala krav från CSN i tid. Och ett obetalt krav från CSN kan efter en tid gå vidare till Kronofogden, som då kan leda till att man får en betalningsanmärkning om kravet skulle förbli obetalt.

Påminnelser från CSN

Om man inte betalar sitt krav från CSN skickas det först ut en påminnelse med en påminnelseavgift om 450 kronor. Om detta krav också förblir obetalt skickar CSN ut ytterligare ett betalningskrav, med ytterligare 450 kronor i påminnelseavgift. Skulle du efter två påminnelser från CSN fortfarande inte ha betalat kommer CSN att skicka ärendet vidare till Kronofogden.

Vad händer med CSNs krav hos Kronofogden?

När ärendet sedan hamnat hos Kronofogden tillkommer en grundavgift om 600 kronor på din befintliga skuld. Kronofogden kommer sedan att delge dig om skulden du har till CSN. När du skrivit under delgivningskvittot från Kronofogden har du i vanliga fall 10 dagar på dig att reglera skulden. Skulle din skuld fortfarande förbli obetald efter denna tid kommer Kronofogden att meddela om utslag. När Kronofogden meddelat om utslag kommer en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen.

Vad som framgår ovan är att det är mycket viktigt att betala eventuella krav från CSN i tid. Förutom att det kan innebära stora extra avgifter så kan det även resultera i en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning syns i tre år från det datum den registreras och kommer göra det svårt att exempelvis få lån eller köpa på avbetalning.